ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՀԻՆ ՎԱՆՔԵՐ ԵՒ ԵԿԵՂԵՑԻՆԵՐ ՍՈՒՐԲ ԵՐԿՐԻՆ ՄԷՋ

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա
Ա. Տեառնեղբօր հայ վանքը Յովսափատի Ձորին մէջ.
       Բ. Հայոց Ս. Աստուածածնի վանքը Բեթղեհէմի ճանապարհին վրայ.
       Գ. Սիոնի վրայ Հայոց Ս. Ստեփանոսի վանքը.
       Դ. Էլ- Պիրէն գիւղի Հայոց եկեղեցին Բեթղեհէմի ճանապարհին վրայ.
       Ե. Այնքեարիմ գիւղի Հայոց վանքն ու եկեղեցին.
       Զ. Քէրէկի հայ գաղութը եւ անոր եկեղեցին.
       Է. Հովուանոցի եկեղեցին.
       Ը. Յովակիմ- Աննայի եկեղեցին Երուսաղէմի մէջ.
       Թ. Ս. Փրկչի վանքը.
       Ժ. Ս. Պետրոսի վանքը Երուսաղէմի մէջ.
       ԺԱ. Ս. Հրեշտակապետի վանքը Երուսաղէմի մէջ.
       ԺԲ. Երուսաղէմի Ռշտունեաց վանքը եւ անոր Ուրկանոցը.
       ԺԳ. Սելովամի Աւազանը եւ անոր մօտ գտնուող վանքերը.
       ԺԴ. Ս. Պողիկտոսի վանքը Երուսաղէմի մէջ.
       ԺԵ. Գազաւոն Կամսարականի վանքը Երուսաղէմի մէջ.
       ԺԶ. Ձիթենեաց Լերան վրայ Աշակերտարանի եւ Բլրի եկեղեցիներն ու վանքերը.
       ԺԷ. Մարիամանց կամ Իւղաբերից եկեղեցին Երուսաղէմի մէջ. Քրիստոսի Ըմբռնման եկեղ եցին Գեթսեմանի մէջ.
       ԺԹ. Գեթսեմանիի Ս. Աստուածածնի Գերեզմանի եկեղեցին.
       Ի. Պետրոսի վանքը Երուսաղէմէն դուրս.
       ԻԲ. Քրիստոսի Ս. Ծննդեան եկեղեցին եւ Հայոց վանքը Բեթղեհէմի մէջ.
       ԻԳ. Ս. Յակոբեանց վանքն ու Մայր Եկեղեցին Երուսաղէմի մէջ.
       ԻԴ. Գողգոթայի մեծ եկեղեցին կամ Մատուռը.
       ԻԵ. Ս. Նիկողայոսի վանքը Յոպպէի մէջ.
       ԻԶ. Ս. Գէորգի վանքը Ռեմլէի մէջ.
       ԻԷ. Մելիտինեցի հայեր Եւթիմիոսի վանքին մէջ.
       ԻԸ. Ս. Գրիգոր Լուսաւորչի եկեղեցին Ս. Յարութեան մէջ.
       ԻԹ. Հայ Միաբանութեան մը ծագումը Մար— Սաբայի վանքին մէջ.
       Լ. Թէոդոսի վանքը, անոր հայազգի վանահայրը եւ իւրակերտ Մայր եկեղեցին.
       ԼԱ. Քոզիբայի վանքը եւ անոր հայ միաբանները.
       ԼԲ. Ս. Յովհաննէս Մկրտչի վանքը Նապլուսի մէջ.
       ԼԳ. Թաբոր Լերան եկեղեցիները.
       ԼԴ. Ս. Ստեփանոսի վանքը Երիքովի մէջ.
       ԼԵ. Ս. Հրեշտակապետաց վանքը Գազայի մէջ.
       ԼԶ. Ս. Յովհաննու Կարապետի վանքը Յորդանանու եզերքը.
       ԼԷ. Ս. Զաքարիայի վանքը Նազարէթի մըտ.
       ԼԸ. Ս. Յովհաննու Աւետարանչին եկեղեցին Ս. Յարութեան գաւիթը.
       ԼԹ. Սալթի հայ գաղութը եւ անոր եկեղեցին.
       Խ. Կեսարիոյ (Պաղեստինեան) հայ գաղութը եւ անոր եկեղեցին.