ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՀԻՆ ՎԱՆՔԵՐ ԵՒ ԵԿԵՂԵՑԻՆԵՐ ՍՈՒՐԲ ԵՐԿՐԻՆ ՄԷՋ

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա
Երուսաղէմի մեծ եկեղեցիներէն մին է Գեթսեմանիի հնադարեան եկեղեցին, ուր կայ Ս. Կուսին դամբարանը. նոյն եկեղեցիին սեպհականութիւնը կը վերաբերի Հայոց եւ Յունաց. բայց Ղպտիները եւ Ասորիները իբր Հայոց հետեւակներ կրնար պաշտամունք կատարել հոն: Այս տողերով պիտի ջանանք բացատրել նոյն եկեղեցիին պատմական այլեւայլ ժամանակներու մէջ, եւ յետոյ նկարագրել անոր վերաբերեալ հայկական յիշատակները: