Այրարատ

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

164. ՔԱՐԱԴԱՐԱ. ԿԱԿԱՂ

Ի կնիք տեղագրութեան Գառնոյ ձորոյ ուր նշմարեցաք զմիակ մնացուած հզոր ձեռին եւ հարուստ մտաց մեծոգւոյ Տրդատայ, ՚ի վերայ յիշատակացն  նախակարգելոց ` արժան համարիմ յաւելուլ ողջոյն դրուագ մի եւս բանի ՚ի նոյն. որոյ անչափական  մեծութեան եւ երախտեայ ` ոչ ըստ  արժան բաւականին կշռեալ է դատողութիւն  պատմական ` ոչ ՚ի մերայոց եւ ոչ յօտարաց: