Ամարանոց Բիւզանդեան

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

 

1

Քաղցրասցին շարժուածք`

երգոց քերթողին,

զբիւզանդեան երգել` տեսիլ նեղուցին,

կենդանադրեսցեն` մատունք իմ ձեռին,

ըզդեղեցկադիր` զայս գործ արարչին:

 

2

 

Քոյդ քաղցրիկ տեսիլ` վա'յր զուարթագին,

վառէ ըզզեղուած, սրտի հագներգուին,

իսկ քաղցրաշարժեալ` ձայն հագներգողին,

ըզքոյդ նորոգէ զըստեղծուած կրկին:

 

3

Զի քո բազմելով` յայս գահ բընածին,

քոյոցդ երեւիս` իբր յառագաստին,

բայց քընար երգոց` նըկարք իմ գըրչին,

վերառեալ տանին` ի ցոյց աշխարհին:

 

4

Յանձն իմ ազդեսցէ` զուարթուն ոգին,

որ ՚ի հեշտալին` շրջի վայր երկրին,

յեղուլուսուսցէ` ըստ իմ արուեստին,

ըզգոլ նիւթական` յաննիւթ գոլ բանին:

 

5

Զայն ցօղ լուսաբուղխ` ցօղեա յիս ե'րկին,

դո'ւ երկինք շնչեա'` զայնշունչ, զայն հոգին,

որ յարարածոց` հանէ արարիչն,

եւ յեղականաց` ՚ի փառս անեղին: