Ամարանոց Բիւզանդեան

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

 

354

Քէֆէցոց տաճկաց ` բընակեալ նախկին,

զանուն Քէֆէլի ` թողին ՚ի սըմին,

ծով իւր ձկնարան ` ծովու Պոնտոսին,

շահ եւ ըզբօսանք ` իւրում բընակչին:

 

355

Ընդ ծով ուղղաձիգ ` վարեալ հիւսիսին,

թանձրութեամբ բերի ` ՚ի լերինս սորին,

որով թանձրացեալ ` օդ տուր եւ առին,

ոչ ՚ի դէպ կարծի ` ամարանոցին:

 

356

Այլ մի ' ըստ սրտի ` Պարսաւադիոին,

միայն արատոյ ` բերիր ՚ի քննին,

առ ուղիղ քննել ` կամ զիր կամ զտեղին,

հարկ է եւ ըզձիրս ` դընել ՚ի կշռին:

 

357

Հաճեալ է յոյժ իմ ` յայն ծայր ծովեզրին,

որ առ իւր ունի ` ծովածոց խորին,

յայնժամ ստանայ ` զտեսութիւն կրկին,

իւր ինքեան ինքնին ` իւր շրջակային:

 

358

Սըմա թեւակցեալ ` ծոց Քրք աղաճին,

ձկնաբեր եւ մեծ ` յողջոյն նեղուցին,

քանի՞ ընդլայնէ ` զտեսութիւն նորին,

սեփհական գործէ ` զայն որ օտարին:

 

359

Իսկ այն հանդէպ կալ ` ծովու Պոնտոսին,

ըզլայնըն ձկտէ ` յերկայնագունին,

նոյն դիրք իւր բնածին ` զոր անարգեցին,

նոյն դառնայ նըմա ` ՚ի ձիր գովելին:

 

360

Սարեար եւ գավագ ` պանծալիք սըմին,

այլ անգէտ ւանտես ` հեռուստ եկողին,

նոքա կայարան ` նաւուց հանգըստին,

այլ յայնժամ դիտեն ` յորժամ հասանին:

 

361

Սա ոչ կայարան ` ոչ տեղի նաւին,

՚ի տան բազմելով ` տեսանէ զնոսին,

նախ քան զմտանել ` ՚ի ծայր նեղուցին,

կարէ ազդ առնել ` ըզգալուստ նոցին:

 

362

Այլ մարդն է շինօղ ` տեղւոյն եւ իրին,

շինութեամբք նորա ` եւ ժայռք զարդարին,

թէ արուեստ մարդոյ ` ՚ի գործ մերձեսցին,

յայնժամ որ անշուք ` ՚ի շուք վերբերին:

 

363

՚Ի վերջին ծովեզր ` առ Քըրք աղաճին,

Սառօնի քաջին ` կանգնեալ կայր բագին,

1 մեղարացւոյն այն ` ծընունդ դիւցազին,

որ չաստուած ծովու ` կարծիւր առ նոսին:

1 Յանուն Սառօնի կոչէր եւ սարաւանդակն, ըստ Դիոնիսեայ որ գրէ առ Ճիլիոսի փոքր ինչ ստորեւ Սառօնեան սարաւանդակի էր Գալոս Աղբոս: