Ստորագրութիւն հին Հայաստանեայց

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

  Գաւառ` զոր Ասողիկ գ. 15. ցուցանէ կոչիլ նաեւ Սեւակ բերդակ, զի ասէ. * Խոստանայ տալ նմա… եւ զՍեւուկ բերդակ, որ եւ Մարդաղի: Այլ պարտ է իմանալ` թէ Սեւակ բերդակ` էր բերդ երեւելի ՚ի Մարդաղի գաւառին, յորոյ անուն կոչէ նաեւ զգաւառն առհասարակ:

Եպիսկոպոսք գաւառիս յիշատակին նախ` առ Եղիշէի ՚ի ստորագրութիւնս եպիսկոպոսաց ժողովոյն Արտաշատու առ ա. Յովսէփ կաթողիկոսաւ զկնի եպիսկոպոսին Մարդաստանի, Եւղաղ եպիսկոպոս Մարդաղւոյ:

Եւ ՚ի ստորագրութիւնս եպիսկոպոսաց ժողովոյն Դունայ առ գ. Ներսէսիւ, զկնի եպիսկոպոսին Տայոց, Յովհաննէս եպիսկոպոս Մարդաղւոյ: