Ստորագրութիւն հին Հայաստանեայց

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

  Այսպէս գրի ՚ի տպագրեալն եւ ՚ի միում ձեռագրի աշխարհագրութեան Խորենացւոյն. իսկ յայլում գրի Աղահէճ: Առ Ստեփ. Օրպէլեան ՚ի գլ. գ. գրի. Աղահէջ. *Հինգերորդ (ունի Սիւնիք ասէ) Աղահէջ գաւառ, որ այժմ կոչի Քաշաթաղ, եւ Խոժոռաբերդ: Երկոքին եւս էին անուանք բերդից, յորոց անուն կոչեցաւ զկնի այս գաւառ. զի սուղ ինչ զկնի ՚ի կարգս բերդից յիշէ Քաշէ թաղուաց բերդ, եւ Խոժոռաբերդ: