Աշխարհագրութիւն չորից մասանց աշխարհի. Ասիա

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Գաւառ լեռնային եւ անտառախիտ. բնակիչք նորա քուրդք ՚ի Բէսէան տոհմէ. լինի ՚ի սմա խուրծիլ կամ իշխուն առատ զոր կոչեն եւ ռիպաս:

Կիւվանիս, կամ Կէվանիս: Վասն սորա այսպէս գրէ Քեաթիպ չէլէպին. Է բերդ իմն եւ օճախ Միւրատ խանին, ՚ի կողմանէ փաշային Էրզիռումայ նստի աստ սուպաշի, առ սովաւ անցանէ գետակ փոքր, եւ է վիճակ լեռնային եւ անտառուտ:

Եաղմուր տէրէսի: Վիճակ լեռնային եւ անտառախիտ: