Աշխարհագրութիւն չորից մասանց աշխարհի. Ասիա

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Ունի գիւղ համանուն գլխաւոր ՚ի համօրէն գաւառին. որոյ բնակիչք տունք իբր 200, ընդ մեծի մասին ազգէս հայոց: ՚Ի հնումն էր քաղաք եւ անկանէր ՚ի Վանանդ գաւառ Այրարատայ: