Աշխարհագրութիւն չորից մասանց աշխարհի. Ասիա

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

՚Ի քրդաց կոչի Ալճավազ, կամ Ատիլճէվազ, յոյր սակս գրի յաշխարհագրական բառարանին Երեմիայն, թէ Արծկէ Ալճաւազ է: Է մի ՚ի գաւառաց փաշայութեան Վանայ, ընդ մէջ Խլաթայ եւ Արճիշոյ, ձգել առ հիւսիսային արեւմտեան եզերք ծովուն Վանայ: Բերէ ցորեան պատուական եւ գարի, զոր տանին նաւուք ՚ի Վան քաղաք. եւ այլ արմտիս, եւ երկայնաքար. ունի եւ այգիս բարեբերս: Ունի բերդաքաղաք համանուն գլխաւոր համօրէն գաւառին, հեռի յԱրճիշոյ 2 օթեւանօք, կառուցել ընդ զառ ՚ի վայր լերին. բնակիչք նորա տունք իբր 500 ՚ի հայոց եւ ՚ի քրդաց: Բերդ որ է բնական վէմ որձաքար կանգնել իբրեւ պարիսպ, եւ հասանի մինչեւ ՚ի ծով. ՚ի գլուխ վիմիս է տեղի պարսպապատ` ուր նստի պէյն ՚ի ներքոյ ջուրց ծովուն երեւին պէսպէս քարաշէն շինուածք սորա ընկղմեալք ՚ի վաղ ժամանակաց: