Աշխարհագրութիւն չորից մասանց աշխարհի. Ասիա

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Ելեալ ՚ի յԻւսկիւտարէ գնայ,

1. Գարթալ. 2. Կէյվզէ. 3. Իզնիմիտ. 4. Սապանճա. 5. Խէնտէգ. 6. Տիւզչէ. 7. Պօլու. 8. Տարըճա. 9. Կէրէտէ. 10. Պայըըիտըր. 11. Չէրգէշ. 12. Գարաճէօրէն. 13. Ին քէօյի. 14. Թօսիա. 15. Հաճի համզա. 16. Օսմանճըգ. 17. Մարսըվան. 18. Ամասիէ. 19. Իյնէ կամ Այնէ պաղարի, որ է Խան հեռի ՚ի համանուն գեղջէն: 20 Թրհալ. 21. Թօգաթ.