Աշխարհագրութիւն չորից մասանց աշխարհի. Ասիա

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Անունս միջագետք ՚ի բազում սահմանս ձգի, մեք յայսմ վայրի զայն սահման նորա միայն ունիմք ստորագրել, որ ՚ի նախնումն էր ընդ տէրութեամբ Հայոց, եւ որ տիրապէս անուանէր Միջագետք: ՚Ի նմա պարունակին այժմ երկու փաշայութիւնք, մինն եռդուզեան Ուրֆայի կամ Ռագդայի, եւ միւսն երկուզեան Պիրէճիքոյ: Բաց ՚ի յերկուց փաշայութեանցս ՚ի Միջագետս տէրութեան Հայոց անկանին նաեւ Մծբին կամ Նէսիպին որ է ՚ի նահանգն Մուսուլայ, եւ Ճէզիրէ եւ Սինճար որ ՚ի նահանգին Տիարպէքիրոյ, եւ Մէրտին որ ՚ի նահանգին Պաղտատայ, զորս յառաջիկայդ ստորագրեսցուք: