Աշխարհագրութիւն չորից մասանց աշխարհի. Ասիա

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Ունի քաղաք աւերակ, իբր 1 օթեւանաւ տարակայել ՚ի Գայսէրիոյ. մօտ ՚ի Ուզուն եայլայն, զայսմանէ գրէ ճիհաննումայ` թէ Էր պարսպաքաղաք հայոց հեռի ՚ի Մարաշոյ 9 փարսախ. որոյ պարիսպն քարաշէն էր, զոր առեալ Խալեա զօրապետին տաճկաց կործանեաց. ապա Միւավիէ շինեաց. եւ Ապպաս որդի Զէպէտի նորոգել կառոյց ՚ի նմա մզկիթ, եւ վասն զի յոյնք զկնի աւերեցին, ապա Սալիհն ՚ի խալիֆէութեան Մանսուրին կրկին շինեաց: