Աշխարհագրութիւն չորից մասանց աշխարհի. Ասիա

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Խաղտիք եւ ՚ի յունաց Գալիպք կամ Առմէնօգալիպք կոչեցաւ այն սահման` որ անկանի յարեւմտից հիւսիսոյ Հայաստանեայց. այժմ ՚ի սմա անկանի նահանգն Դրապզունոյ ոչ ընդ բոլորին` այլ ընդ մասին, մեք զամ Դրապզուն յայսմ վայրի ստորագրեմք առ ՚ի չփեռեկտել զստորագրութիւն միոյ նահանգի ՚ի զանազան մասունս յայնմ վայրի` ուրանօր ճշգրիտ գիրք եւ տարածութիւն հին սահմանին Խաղտեաց չէ ընդ ամի ծանօթ: