Աշխարհագրութիւն չորից մասանց աշխարհի. Ասիա

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Փաշայութիւն երկդուզեան:

Ձգի առ եզերբ Սեաւ ծովուն, յարեւմտից` սահմանակից է նահանգին Դրապզունի մինչեւ ցՔէմիր տեղին, յորմէ եւ անդր սկսանի սահման Դրապզունի. ՚ի հարաւոյ` սահմանակից է նահանգին Էրզիռումայ, յարեւելից` նահանգին Ախլցխայի, որք երկոքին եւս են նահանգք Մեծին Հայոց. իսկ ՚ի հիւսիսոյ` Գուրիէլայ: Եւ այսպէս այս գաւառ ընդ Ախլցխայի սահմանագլուխ է Օսմանեան տէրութեան ՚ի կողմն Վրաստանի: Յարքունի դիւանագրին յանուն Կիւնեէի կոչի այս գաւառ: Կիւնէէ լիվա (գաւառ), յորում նստի երկդուղեան փաշա ՚ի Ֆաշ կոչեցեալ տեղւոջ, եւ որք ընդ նովաւ պարունակին` են սոքին.

ա. Հէմշիրէ, (որ է Համշէն. )

բ. Աթինա.

գ. Արհույ.

դ. Վիյճէ.

Յորս նստին գատըք: