Աշխարհագրութիւն չորից մասանց աշխարհի. Ասիա

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Զայս գաւառ` որ անկանի ՚ի Խաղտիս, ստորագրեցաք ՚ի սանճագսըն փաշայութեան Էրզիռումայ. յերես 95 97 տե'ս անդ: