Թորոս աղբար

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա
ԵԿԵՂԵՑԻ ՏԱՄԻ ԹԱՂ ԳԻՒՂԻ
       1 Աւետարան.
       «…Գրեցաւ սուրբ Աւետարանս ի թվ. Հայոց Ռ. Ղ. Ա. ի Բալու, Հաւաւ գիւղ, ի Մեսրոբ Երիցէ»։