Գիրք քարոզութեան որ կոչի ձմեռան հատոր

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա
Վարդապետք ասեն յորժամ ելանէ հոգին ի մարմնոյ...
       մտանել յանզրաւ ուրախութիւսն եւ յանթառամ ցնծութիւն կենացն յաւիտենից, ի Քրիստոս Յիսուս ի Տէր մեր, որ է օրհնեալ ընդ Հօր եւ սուրբ Հոգւոյն յաւիտեանս յաւիտենից . ամէն։