Գիրք քարոզութեան որ կոչի ձմեռան հատոր

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա
Վարդապետք ասեն որպէս զանազն են մարդոյ կեանք...
       Որով եւ զմեզ արժանաւորեսցէ Քրիստոս Աստուած մեր շնորհօքն Իւրովք կայանիցն աջակողմեան, քաղցր եւ անսպառ ցնծութեանն . ամէն։