Գիրք հարցմանց Երիցս երանեալ Սրբոյն Հօրն մերոյ Գրիգորի Տաթեւացւոյն

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա
Մասունք հոգւոյն ո՞րպէս ճանաչին։
       Պատասխան։ Որպէս յարարածս Աստուած ճանաչի, այսպէս եւ ի մարմ նոյս զհոգին օրինակաւ իմանալ մարթի։
       Մարմնոյս՝ գլուխն։
       Հոգւոյն գլուխ՝ միտքն։
       Փառքն՝ պատրանոց։ Արիւնն սիրտ։
       Սէրն թոք։ Խնդութիւնն լեարդ։
       Ստուգութիւնն փածեղ։
       Հանճարն երիկամն։ Բնութիւնն ոտք։
       Բանն ձեռք։ Հոգին կեանք։
       Տեսութիւնն ակն։ Լսողութիւնն ունկն։
       Խոհ ականութիւնն խորհուրդ։
      
       Հարցումն։ Իմաստութիւնն ո՞րպէս է։
       Պատասխան։ Լոյս՝ երկայնքն։ Կենդանութիւն՝ աջոյ ձեռն։ Փառք՝ ձախոյն ձեռն։ Մեծութիւն՝ բերանն։ Խօսքն արդարութիւն։ Օրէնք լեզուն։
       Կիրք՝ ողոմութիւնն։ Բարին ճանապարհ. եւ Շաւիղ նորա՝ զգուշութիւնն։