Վասպուրական. Նշանաւոր վանքեր - 2

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա
Ս. ՎԱՐԴԱՆԻ ՎԱՆՔ.
       Այս վանքը, որ այժմ աւեր է, գտնուել է Նարեկայ վանքից արեւելք եւ Պատական գիւղից արեւմուտք։ Մինասենց Թովման, իւր տարեգրութեան մէջ (ԺԴ. դարի ) յիշում է այս վանքի վանահայր Թովմային, որ Ոստանի Եզդինշէրի քիւրդ ամիրայի ժամանակ նորոգել է այս վանքը ։