Վասպուրական. Նշանաւոր վանքեր - 2

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա
ԽԼՈՒ ՎԱՆՔ
       Գտնւում է Ջանիկ եւ Մուլքի սաթան գիւղերի միջեւ, մի հասարակ շէնք է, այժմ կիսաւեր։ Վանքը ունեցել է հարիւր օրավար վարելահող, որ քիւրդերը խլել են, որի համար եւ Լմայ անապատը բողոքում է։