Բորչալուի գաւառ

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ԲՈՅՍԵՐ

       Ախպախպուկ- Sisymbrium sophia.
       Աղերթնակ.
       Աղուեսապոչ-Alo pecurus pratensis
       Անդուդ
       Բամբուղ.
       Բարձմենակ - Abrotanus.
       Բդլղան.
       Գաղտիկուռ - Myosurus minimus.
       Գինազոխ.
       Գռնանկաճ.
       Դանդուռ - Zedum vulgaris.
       Դեւ - lolium temulentum.
       Դեւախոտ - lolium tolicum.
       Դուդղուբ.
       Դրիչ - (մախօբելի վրացերէն) Սրա սեւ գլուխները ցորենի հետ աղում են, որ հացը համով լինի։
       Եղածաղիկ - Kanunculus Lingua.
       Եզնաճակատ,
       Զտիթեր.
       Ըրօհունդ.
       Ըղրմակոթ.
       Իծամիրուք.
       Իշալոբի. - Fasulus grandi flora
       Իշակաթնուկ - Euphorbia sp.
       Իշապոպոք.
       Իշխանաբոխ.
       Լեզուախոտ.
       Լիղակածաղիկ.
       Լուածաղիկ - Anthemis nobilis.
       Լօշանգան
       Խոռ. սրանից թել են պատրաստում,
       Խռովելախոտ - Scrophularia sp. s. vernolis, s. alota.
       Ծղատօրոն.
       Ծնեփակ - Asparagus officinalis.
       Ծտաչքը,
       Ծտապաշար կամ հանդակոտեմ. Bursa Pastoris.
       Կաչաղակի սապոն.
       Կատուախոտ - Valeriana. poa.
       Կարմրածծուկ.
       Կծղուկ.
       Կծմնակոթ.
       Կովալեզու.
       Կուժկոտրուկ - Poeonia.
       Հաւկուր.
       Ղանդածաղիկ.
       Ղանթափի.
       Ղնջզուղ.
       Ղօլոյ
       Ճանդուկ. - Bromus Secatinus.
       Ճպռաքոլ. Արմատը կաթով եփում են եւ խմում, հազից բժշկուելու.
       Ճրճատուկ.
       Մեղրածուծ - Marrubium
       Յռջաճպուռ.
       Շնադեղ.
       Շնալեզու - Gynoglossum.
       Շնապուտ.
       Շնբոխ.
       Շիշուիկ.
       Շիշուիկամեր.
       Շնհաղող - Solanum.
       Ոչխարախոտ - Poa,
       Որցատու.
       Ուրց - Thymus serpyllum.
       Պապաժիժի - սրանից երեխաները խաղալիք են շինում.
       Պեռախոտ.
       Պիտնա - Mentha.
       Պուտ - papaver.
       Թաւիդ
       Ռեհան - Ocimum.
       Սմբուլ - Stipa pennata
       Սիբեխ. - Bininm Falcaria.
       Սիրաքոլ
       Սիրի՛ սիրի՛ (երեքնուկ՛ առուոյտ. Trifolium.
       Սրածաղիկ.
       Ծարթկաճաճ.
       Տէրաղօթիկ.
       Տղաբերուկ.
       Ցառատնի - juniperus.
       Ցորնախոտ - Phleum pratense.
       Քրմնձուկ - persie.