Բորչալուի գաւառ

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Թռչուններ

       Ալալ.
       Աղունակ, աղաւնի.
       Բաբաճըզտ
       Գելակռաւ.
       Գուքու.
       Լաչին.
       Թնահաւք.
       Թռռոն.
       Ժիռ, սարեակ.
       Ծղկապոչ
       Ծօտ.
       Կունձինայ
       Կուրեան.
       Հոպոպ - յոպյոպ. Upopa
       Ձկնակուլ.
       Ճանճակուլ.
       Ճքառուկ.
       Մովրուվու
       Մկռօշ.
       Մկըծեռ.
       Մշկաթելուկ.
       Ներկահաւ.
       Նիբուլ
       Ներկատօտիկ.
       Չլածիտ.
       Չոբանխաբուկ.
       Ջրապիպիզ
       Սրահածիտ.
       Վիրահաւ.
       Տըտարաք - տատրակ, (վայրենի աղաւնի).
       Տօրոշ.
       Քոռաթու