Բորչալուի գաւառ

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա
Ս. ՅԱԿՈԲ ԵԿԵՂԵՑՈՒ ԱՒԵՐԱԿՆԵՐԸ
       Սպասալարների դամբարանից դէպի արեւելք, փոքր ինչ հեռու գտնւում են ս. Յակոբ եկեղեցու աւերակները, որոնք ցոյց են տալիս, որ սրբատաշ քարից շինուած բաւական ընդարձակ է եղել։