Բորչալուի գաւառ

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա
ՊԱՐԻՍՊ
       Հաղբատի վանքը շրջատուած է մի հաստ, բոլորակաձեւ պարիսպով, որ ունեցել է վեց աշտարակներ։ Պարսպի երկարութիւնն է արեւելքից արեւմուտք մոտ հարիւր արշին, իսկ լայնութիւնը՝ ութսուն եւ հինգ արշին։ Ունի երկու կամարակապ դուռն, որոնցից փոքրը բացւում է դէպի գիւղը, իսկ մեծը՝ արեւելեան կողմը, դէպի աղբիւրը։ Այս պարիսպը յայտնի չէ թէ ով է շինել, միայն ԺԴ դարում Հայոց իշխան Սմբատի որդի Քուրդը ընդարձակել է հիւսիսային կողմից դէպի արեւելք, իսկ արեւելեան դուռը շինել է Համազասպ եպիսկոպոսը ինչպէս ցոյց է տալիս պարսպի մէջ եղած փոքրիկ խաչքարի արձանագրութիւնը. Ի թուին ՈՂԵ (1246) յառաջնորդութեան տեառն Համազասպայ շինեցաւ…