Բորչալուի գաւառ

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ՀԱՂԲԱՏԻ ՎԱՆՔՆ ՈՒՆԻ

       1) Յիսուն եւ մի դեսեատին վարելահող։
       2) 1500 գ. արօտատեղի եւ անտառ։ Կալուածատէր Բարաթով վրացին տիրապետած լինելով այս հողը, վանքը յետ է պահանջում դատաստանական կարգով։
       3) Երկու այգի։
       Վանքը պահպանում է մի վարդապետ։