ՀԱՅՈՑ ՆՈՐ ՎԿԱՆԵՐ (1155-1843)

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

51.
ԹՈՐՈՍ ՀՌՈՄԿԼԱՅԵՑԻ
ՋԽԳ=1494 օգոստ. 1

Ի թուին ՋԽԳ յօգոստոսի 1, նահատակեցաւ Թորոս Հռոմկլայեցի ` որդի Սուլթանշային: 1

1 Այս նահատակի մասին միայն Չամչեան Գ. 515 տալիս է հետեւեալ փոքրիկ տեղեկութիւնը.