ՀԱՅՈՑ ՆՈՐ ՎԿԱՆԵՐ (1155-1843)

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

60.
ԹՈՐՈՍ ԵԴԵՍԱՑԻ
ՋՀԷ=1528

1 Ի թուին ՋՀԷ (=1528) նահատակեցաւ յԵդեսիա քաղաքի ` այն է Ուռհայ ` Թորոս վկայն:

1 Սոյն նահատակի հետ ծանօթացնում է մեզ միայն Չամչեան, Հատ. Գ. 516, իւր հետեւեալ համառօտ յիշատակութեամբ.