ՀԱՅՈՑ ՆՈՐ ՎԿԱՆԵՐ (1155-1843)

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

61.
ՀԱՅՐԱՊԵՏ ԱԲԵՂԱՅ
1528 կամ 1533

1 Ի նմին ամի ( ՋՀԷ =1528) կամ ըստ այլոց ի թուին ՋՁԲ (=1533) կատարեցաւ հրով ի Սեբաստիա աբեղայ ոմն Հայրապետ անուն ի վանացն Տեւոյ:

1 Սոյն նահատակի մասին ունինք միայն Չամչեանի Հատ. Գ. էջ 516 տուած փոքրիկ տեղեկութիւնը, որ հետեւեալն է.