ՀԱՅՈՑ ՆՈՐ ՎԿԱՆԵՐ (1155-1843)

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

62.
ԹԱԴԷՈՍ ԵՐԷՑ ՍԵԲԱՍՏԻՈՅ
ՋՁԳ=1534

1 Ի թուին ՋՁԳ նահատակեցաւ նոյնպէս ի Սեբաստիա երէց մի Թադէոս անուն:

1 Սոյն նահատակի մասին էլ ունինք միմիայն Չամչեանի, Հատ. Գ. էջ 516 տուած փոքրիկ տեղեկութիւնը.