ՀԱՅՈՑ ՆՈՐ ՎԿԱՆԵՐ (1155-1843)

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

63.
ԵՐԷՑ ՇՆՔՈՒՌԿՈՒ ԳԵՂՋ
ՋՁԳ=1535

1 « ՋՁԴ. ի Շնքուռկու գեղէն քահանայ մի այրեցին »:

 

2 Ի թուին ՋՁԴ այլ ոմն երէց այրեցաւ հրով ի գեղջն Շնքուռկու:

1 Սոյն անանուն նահատակ քահանայի մասին մի կարճ տեղեկութիւն է տալիս Սամուէլ երէց Անեցի, տպ. Վաղարշապատ, 1893, էջ 175, հետեւեալ ձեւով.

2 Նոյն տեղեկութիւնից քաղելով Չամչեան, Հատ. Գ. էջ 516, ասում է.