ՀԱՅՈՑ ՆՈՐ ՎԿԱՆԵՐ (1155-1843)

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

67.
ՀՌԻՓՍԻՄԷ ՍԻԼԻՎՐԻՑԻ
ՈԳ=1554 փետրվ. 14 դշ.

Թվին ՌԳ Սիլիվրիլի Խոռոմըն նահատակ արին, օրն Դշ. տրինտասին ընդ արշալոյսն: 1

1 Սոյն վկայաբանական հատուածն ունի Ս. Էջմիածնի մատենադարանի թիւ 864 ձեռագիրը ` Գիրք հարցմանց Տաթեւացւոյն, էջ 357 բ, իբր լուսանցագրութիւն երկրորդական մի գրչից: Հռիփսիմէի ձեւափոխութիւնն ու համառօտութիւնը Հոռոփսիմա, Հոռոմսիմա, Հոռոփ, Հոռոմ եւն սովորական են ժողովըրդական բարբառների մէջ: