ՀԱՅՈՑ ՆՈՐ ՎԿԱՆԵՐ (1155-1843)

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

70.
ՅՈՎՀԱՆՆԷՍ ԵՊԻՍԿՈՊՈՍ ԴԱՐԱՆԱՂԵԱՑ
ՌԽԱ=1591-2

1 Ի թուին ՌԽԱ նահատակեցաւ ի Կարին Յովհաննէս եպիսկոպոս Դարանաղեաց ` որ նստէր առաջնորդութեամբ ի քաղաքի անդ Կարնոյ:

1 Սոյն նահատակ եպիսկոպոսի մասին ունինք միայն Չամչեանի ( Գ. 516) հետեւեալ յիշատակութիւնը.