ՀԱՅՈՑ ՆՈՐ ՎԿԱՆԵՐ (1155-1843)

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

108.
ԱՆՏՕՆ ՆԱՀԱՏԱԿ ԹԻՖԼԻՍԵՑԻ
ՌՄԽԴ=1794-5

( Շուշի ) քաղաքում եղած Հին - Հանգստարանի վարի կողմին մօտ կայ մի գերեզման, որ կոչուում է Նահատակ: Սորա տապանաքարի վերայ գրուած է. « Այս է տապան Թիփլիսեցի նահատակ Անտօնին. ՌՄԽԴ - ին: Ես Թիփլիսեցի Սիմոն որդի Սարկիս այս քարս հոկացի սէրս նահատակին »: 1

1 Սոյն տեղեկութիւնը արտատպում ենք Մակար եպիսկոպոս Բարխուդարեանցի Արցախից ( տպ. Բագու, 1895), էջ 150: