ՀԱՅՈՑ ՆՈՐ ՎԿԱՆԵՐ (1155-1843)

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

14.
ԱՆԱՆՈՒՆ ՆԱՀԱՏԱԿ ՏՐԱՊԻԶՈՆԻ


 

(Տրապիզոնի սուրբ Աստուածածին) եկեղեցին ունի երկու դուռ. մէկն հիւսիսային կողմը. ուր կայ բակ եւ նահատակի գերեզման երիտասարդի. որ հաւատքի համար շատ տանջանք քաշեր նահատակվեր է, բայց շատ հին չէ, իբր հարիւր տարւան գիր կայ: 1

1 Արտատպում ենք Հ. Մինաս վրդ. Բժշկեանի պատմութիւն Պոնտոսի աշխատութիւնից, տպ. Վենետիկ, 1819, էջ 80: