Մարիամ Թերեզիայի Թրիեստի Հայոց տուած արտօնագիրը

Հեղինակ
Ս. Գ.  

Բաժին

Թեմա