Գիրք անուանեալ Որոգայթ փառաց

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Պատուելի մեզ է՛ սովորութիւնն Աստուած պաշտութեան Հայեաստանեաց սուրբ Եկեղեցւոյն, որում աւանդեցաւ մեզ ՚ի սրբոց մերոց առաքելոց Թադէոս եւ Բարդուղիմէոսէ շառաւիղեալ գաւազանն մինչեւ ցայսօր, որում աւանդէ մեզ ծայրագոյն աթոռն Հայրապետութեան Հայոց լուսակառուց Սուրբ Եկեղեցին Էջմիածին ՚ի բերանոյ մաքրազարդ Հայրապետին Հոյոց ՚ի Վաղարշապատ: