Գիրք անուանեալ Որոգայթ փառաց

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Ամենայն բնութիւն մարդոյ բնակեալ ՚ի յերեսս երկրին Հայոց որում կերպի սովորութեան, որ ունի այժմոյս պաշտել զԱստուածն իւր, նոյն գունակ կացցե եւ մնասցէ ՚ի վերա՛յ հաւատոյն Աստուածպաշտութեան իւրոյ, մի՛ ոք ունիցի իշխանութիւն արգելման նոցայ ով ոք իցէ: