Գիրք անուանեալ Որոգայթ փառաց

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Ով ոք հայ որ ուրասցի հաւատս Քրիստոնէութեան իւրոյ որում մկրտեցեալ եւ դրոշմեալ լինիցի ՚ի յեկեղեցիս Հայեաստանեաց եւ կոչեցեալ Քրիստոնեայ մահու մեռանիցի եւ ստացուածք նորա անպակաս եւ անթերի մնասցէ ժառանգութիւն Քրիստոնեայ մնացորդաց նորայ ըստ օրինօք: