Գիրք անուանեալ Որոգայթ փառաց

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Աշխարհն Հայեաստան չափեսցի չափով եւ ոչ ոք ըստ իւրաքանչիւր անձի կարօղ լինիցի ըստանալ քայլ մի մինչ ոչ լինիցի տուեալ նմայ ՚ի Տանէն Հայոց թուխտաւ գնեցելօք երկրի ըստ չափաւորութեան եւ երկայնութեան եւ այլն: