Գիրք անուանեալ Որոգայթ փառաց

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Ամենայն բնութիւն մարդոյ ՚ի ազգէ եւ ՚ի ժողովրդենէ Հայոց մկրտելոց եւ հաւատացելոց ՚ի Քրիստոս, կարօղ է գնել երկիր վասն ժառանգութեան իւրոյ եւ վաճառել երկիր իւր ումեք առն ՚ի նոյն ազգէ եւ դաւանութեամբ, այսմ մտածութեամբ զի ամենայն զոր ինչ ՚ի բերմանէ երկրին գոյանայ հատուցանել հարկ, մաքս եւ հաս բաժին եւ այլն, առ ՚ի Տունն Հայոց օրինօք Հայոց: