Գիրք անուանեալ Որոգայթ փառաց

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

՚Ի Ծայրագոյն Հայրապետէ Ամենայն Հայոց հանդերձ բոլոր եպիսկոպոսիւք ընտրեսցեն ՚ի միջէ իւրեանց արք եպիսկոպոս մի եւ տացեն նմայ նամակ փոխանորդութեան իւրեանց ժամանակաւ երիս ամաւ պաշտօն տանուտէրութեան ՚ի տանն Հայոց եւ սա ունիցի ձայնս երկուս:

Օրինակ փոխանորդութեան Հայրապետին Հայոց: