Գիրք անուանեալ Որոգայթ փառաց

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

՚Ի տանուտերաց Հայոց եւ Եպիսկոպոս փոխանորդէ Հայրապետութեան Հայոց ընտրեցեալ եւ ընդունեցեալ եւ հաստատեալ լինի Օրէնս կարգադրութեան հայոց զոր ինչ ՚ի վեր եւ որ ՚ի վայր ասելոց եմ, որ սովաւ լինի ընդունեցեալ ըստ կամաց եւ ըստ հաճոյից բոլոր ազգէն հայոց, սովաւ գտցի բոլոր հայք մի հօտ եւ մի կամս եւ Օրէնս սոցայ ՚ի վերայ իւրեանց հովիւ: