Գիրք անուանեալ Որոգայթ փառաց

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Ամենայն պաշտօն եթէ նախարարութեան, եթէ դատաւորութեան, եթէ խորհրդակցութեան իշխանութեան, ամենայն կարգ զինուորութեան, դպրութեան, գծագրութեան եւ ամենայն կառավարութեան ՚ի տանէն հայոց եւ ՚ի տանուտերացէ ելցէ, եւ ՚ի վերայ նոյն պաշտօնատարութեան տալոյ իշխանութիւն ՚ի տանէն եւ տանուտերացէ հայոց թուղթ պաշտօնի ըստ Օրինաց: