Գիրք անուանեալ Որոգայթ փառաց

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Բոլոր յաշխարհէն հայոց որքան փոխանորդք որ գտցի կէսն ՚ի նոցանէ, այսինքն մի ՚ի երկուց արանց մտցի ՚ի կարգ տանուտէրութեան եւ միւս մինն ՚ի պաշտօն իշխանութեան: