Գիրք անուանեալ Որոգայթ փառաց

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

՚Ի միջէ բոլոր փոխանորդացէ ՚ի տանէն հայոց ընտրեսցի այր մի տէր պատուոյ եւ գաւառի սեպհական յազգեն հայոց դաւանութեամբ հայաստանեաց Սուրբ Եկեղեցւոյ վասն նախարարութեան եւ ՚ի տանէն հայոց տացի նմայ նամակ պաշտօնի նախարարութեան ժամանակաւ երիս ամաւ նմանութեամբ Օրինակին: