Գիրք անուանեալ Որոգայթ փառաց

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

՚Ի միջոցէ բոլոր փոխանորդացէ ՚ի տանէն հայոց ընտրեցեալ լինի այրս քսան եւ հինգ սեպհական յազգեն հայոց եւ աւանդութեամբն հայաստանեաց Սուրբ Եկեղեցւոյ արք հեզ եւ բարեպաշտ վասն ծայրագոյն դատաւորութեան, եւ ՚ի տանէն հայոց տացի նոցայ նամակ պաշտօնատարութեան առն միոյ մայր դատաւոր եւ արանց քսան եւ չորս ՚ի դատաւորութեան ժամանակաւ երիս ամաւ նամակն ըստ նմանութեան Օրինակին: