Գիրք անուանեալ Որոգայթ փառաց

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

՚Ի միջոցէ բոլոր փոխանորդացէ ՚ի տանէն հայոց ընտրեցեալ լինի այրս երեսուն եւ վեց սեպհական յազգէն հայոց եւ աւանդութեամբն հայաստանեաց Սուրբ Եկեղեցւոյ կրթեալ դպրութեան եւ ատենաբանութեան եւ հմուտ Օրինաց, եւ ՚ի տանէն հայոց տացէ սոցայ նամակ պաշտօնատարութեան ժամանակաւ երիս ամաւ:
18. Պաշտօն տանն Հայոց
12. Պաշտօն ՚ի յապարանն ծայրագոյն դատաստանի:
6. Պաշտօն ՚ի ծածուկ խորհրդարանն նախարարին:

Նամակ պաշտօնի սոցայ սրպէս Օրինակն: