Գիրք անուանեալ Որոգայթ փառաց

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

՚Ի միջի բոլոր փոխանորդաց ՚ի տանէն հայոց ընտրեցեալ լինի Այրս ինն սեպհական յազգէն հայոց եւ աւանդութեամբն հայաստանեաց Սուրբ Եկեղեցւոյ վասն սպարապետութեան, որ երիս ՚ի սոցանէ համարեսցի մի սպարապետ, այսինքն առաջին. Երկրորդ եւ երրորդ անուանելով կարմիր սպարապետ, կապուտ սպարապետ եւ դեղին սպարապետ, որ ըստ իւրաքանչիւր երիս անձինք գտցի մի պաշտօն, եւ ՚ի տանէն հայոց տացի սոցայ նամակ պաշտօնատարութեան երիս ամաւ ժամանակաւ ըստ նմանութեան Օրինակի: